Datorer
..............................................................................................................

Under ett antal år har Björn Lindqvist samlat på gamla datorer. Dessa härstammar från gamla jobb, hjälp av kompisar som hållit ögonen öppna och ett brinnande intresse. Idag ståtar det gamla stallet på den kringbyggda Dalhemsgården med ett stort antal gamla datorer. Ett krav har varit att samtliga datorer skall vara funktionsdugliga.

Idag består samlingarna av drygt hundratalet datorer, merparten PC.