Underbara Österlen!
..............................................................................................................
När jag dör vill jag inte till himlen,
Jag vill hellre till Österlen...
(Östen Warnebring)