Kerstin, Björn, Anna, Karin, Eva med familjer
..............................................................................................................