Björn Lindqvist
.................................................
Uppvuxen i Lund, Studier i Lund.
Jobbat på Vattenfall, Trygg Hansa, FMV,
   Rikspolisstyrelsen och Vattenfall igen.
Gift med Kerstin
Tre döttrar - Anna, Karin och Eva
Tre barnbarn
Spelar en halvhygglig golf
Duktig seglare
Hanterar ett tennisracket
Fäktar
Prylgalen